Isan-design

Oferta

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych. Świadczymy usługi zarówno dla inwestorów indywidualnych, komercyjnych jak i pracowni architektonicznych z terenu południowej Polski.

Zapewniamy profesjonalną pomoc i doradztwo na każdym etapie inwestycji: Od koncepcji projektowej poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń aż do projektu wykonawczego.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie tworząc optymalne rozwiązania, uwzględniając specyfikację danej inwestycji.

Zapraszamy do naszego biura, znajdziemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe.

Napisz lub zadzwoń
Oferta
Oferujemy

Kompleksowe usługi w zakresie projektowania

Zadzwoń
Sieci i przyłączy zewnętrznych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych)
Zadzwoń
Instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania)
Zadzwoń
Instalacji chłodzenie i klimatyzacji
Zadzwoń
Instalacji przeciwpożarowych (tryskaczowych, hydrantowych)
Dodatkowo

Świadczymy usługi w opracowywaniu

Kosztorysy i przedmiary inwestycyjne
Kosztorysów i przedmiarów inwestycyjnych
Operaty wodno-prawne
Operatów wodno-prawnych
Profesjonalne doradztwo

Plan realizacji dokumentacji projektowej

 • Konsultacje

  Rozwiń

  Szczegółowe ustalanie zakresu projektu ,przygotowanie wyceny prac projektowych. Po zaakceptowaniu oferty, przygotowanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

 • Pozyskanie dokumentów wyjściowe do projektowania

  Rozwiń

  Dla potrzeb realizacji dokumentacji projektowej wymagane są następujące dokumenty: mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, warunki techniczne, warunki gruntowe, mapa do celów projektowych

 • Koncepcja przedinwestycyjna

  Rozwiń

  Początkowy etap projektowania, obejmuje kluczowe rozwiązania instalacji sanitarnych. Etap koncepcyjny służy przedstawieniu inwestorowi rozwiązań projektowych. Uwagi i sugestie inwestora są na bieżącą analizowane i poprawiane.

 • Projekt budowlany

  Rozwiń

  Po zaakceptowaniu przez inwestora uzgodnionego projektu koncepcyjnego przechodzimy do opracowania projektu budowlanego. Projekt budowlany zawiera projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu, działki. Formę oraz zakres projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). Projekt budowlany jest dokumentacją kompletna do uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie, Urzędzie Miasta.

 • Projekt wykonawczy

  Rozwiń

  Projekt wykonawczy jest uzupełnieniem projektu budowlanego . Projekt wykonawczy zawiera m.in. szczegółowe. rysunki i rzuty części obiektu oraz rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, rozwiązań technicznych a także wykaz materiałów koniecznych do realizacji inwestycji. W przypadku małych inwestycji zamiast dodatkowego projektu wykonawczego, uzgadnia się dokumentacje budowlano-wykonawczą. Zakres projektu wykonawcze uzależniony jest od preferencji Inwestora.

Do góry